Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

Previous
Next

Додела таблета

Наша школа наставља  са пројектним активностима у оквиру пројекта “ Превазилажења последица пандемије КОВИД 19 за ученике ромске нациналности“.
Представници организације Опре Рома и представници школе  ученицима 5. и 8. разреда поделили су  таблете које ће користити у процесу припреме за завршни испит и савладавању школског градива.