Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

vk.pirot1815@gmail.com

електронска пошта

Previous
Next

Стручна и одељењска већа

РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ И СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОД.

 

ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ

 

 РУКОВОДИЛАЦ

I             РАЗРЕД Биљана Јонић
II           РАЗРЕД Весна Крстић
III         РАЗРЕД Јасмина Станковић
IV         РАЗРЕД Марина Игњатовић
V          РАЗРЕД Марија Тодоровић
VI        РАЗРЕД Ивана Јовановић
VII      РАЗРЕД Иван Васић
VIII    РАЗРЕД Ирена Николић Џонић
 

СТРУЧНО ВЕЋЕ

 

 РУКОВОДИЛАЦ
СРПСКИ ЈЕЗИК Драгана Стојановић Младеновић
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ Јелена Витас
МАТЕМАТИКА Миодраг Крстић
ФИЗИКА, ХЕМИЈА, ТИО Иван Васић
БИОЛОГИЈА Ивана Денчић
ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА Далибор Голубовић
ЛИКОВНО, МУЗИЧКО Бисенија Тошић
ФИЗИЧКО Немања Цветковић
МЛАЂИ РАЗРЕДИ Марина Игњатовић