Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

Previous
Next

Стручна и одељењска већа

РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ И СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОД.

РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ И СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОД.

 

ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ

 

 

РУКОВОДИЛАЦ

        I            РАЗРЕД Сања Панић
       II            РАЗРЕД Јасмина Марковић
       III          РАЗРЕД Драгана Костић
       IV          РАЗРЕД Мирјана Манић
        V           РАЗРЕД Марија Манић
       VI          РАЗРЕД Сања Костић
       VII         РАЗРЕД Мелита Стефановић
       VIII       РАЗРЕД Милош Петровић
 

СТРУЧНО ВЕЋЕ

 

 

РУКОВОДИЛАЦ

СРПСКИ ЈЕЗИК Сања Костић
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ Негица Панић
МАТЕМАТИКА Радмила Јовановић
ФИЗИКА, ХЕМИЈА, ТИО Гордана Пејић
БИОЛОГИЈА Марина Пешић
ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА Ана Пејчић
ЛИКОВНО, МУЗИЧКО Љубомир Николов
ФИЗИЧКО Немања Цветковић
МЛАЂИ РАЗРЕДИ Мирјана Манић