Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

Previous
Next

Отворени дан школе

Распоред Отвореног дана школе        

Програм сарадње школе са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду.

Дани када родитеи могу присуствовати настави

У првом полугодишту:

 1. Септембар- 18.септембар, понедељак
 2. Октобар – 17. октобар, уторак
 3. Новембар – 15.новембар, среда
 4. Децембар – 7 децембар, четвртак
 5. Децембар – 22.децембар, петак

У другом полугодишту

 1. Фебруар – 5. фебруар, понедељак
 2. Март – 5. март, уторак
 3. Април –10. април, среда
 4. Мај – 16.мај, четвртак    
 5. Јун – 7. јун, петак

Правила посете:

 1. Пријава 7 дана пре термина Отвореног дана школе
 2. Највише 3 родитеља по одељењу у истом термину
 3. Родитељи морају да буду присутни свих 45 минута (30 минута у актуелним условима)
 4. Родитељи не могу да присуствују писменим задацима и контролним вежбама
 5. Родитељи својим присуством не смеју да ремете рад наставника или учитеља (не коментаришу)
 6. Родитељи не смеју да користе мобилни телефон на часу
 7. Разговор са предметним наставником може да се води искључиво у термину отворених врата тог наставника

 Заинтересовани родитељи треба да се јаве учитељу или разредном старешини ради договора и попуњавања пријаве.