Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

Previous
Next

Распоред звоњења

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА (У РЕДОВНИМ УСЛОВИМА РАДА)

  СМЕНА 1.ЧАС 2.ЧАС 3.ЧАС 4.ЧАС 5.ЧАС 6.ЧАС
Централна школа Пре подне 800–845 850–935 955–1040 1050–1135 1140–1225 1230–1315
После подне 1330–1415 1420–1505 1525–1610 1620–1705 1710–1755 1800–1845
Гњилан Пре подне 830–915 920–1005 1025–1110 1120–1205 1210–1255  
Барије Чифлик Пре подне 800–845 850–935 1000–1045 1055–1140 1145–1230  
Расница Пре подне 730–815 820–905 920–1005 1020–1105 1115–1200 1205–1250
Блато Пре подне 800–845 850–935 1000–1045 1100–1145 1150–1235  
Понор Пре подне 900–945 950–1035 1055–1135 1155–1235 1240–1325  
Велики Суводол Пре подне 830–915 920–1005 1025–1110 1120–1205 1210–1255  
Мали Суводол Пре подне 715–800 805–850 900–945 950–1035 1040–1125 1130–1215

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ИЗМЕЊЕНИМ УСЛОВИМА РАДА  ОД 1.9.2020. ГОДИНЕ

 

У складу са Стручним упутством МПНТР школа на почетку школске године доноси следећи начин организације наставе:

За ученика првог циклуса од 1-4. разреда, настава ће се одвијати свакодневно у преподневној смени по групама ученика (не више од 15 ученика у групи), по следећој сатници:

  1. ГРУПА

1.ЧАС 8:00- 8:30

2.ЧАС 8:35- 9:05

3.ЧАС 9:20-9:50

4.ЧАС 9:55-10:25

ПАУЗА 20 МИНУТА

  1. ГРУПА

1.ЧАС 10:45- 11:15

2.ЧАС 11:20- 11:50

3.ЧАС 12:05-12:35

 

 

За ученика другог циклуса од 5-8. разреда, настава ће се одвијати по комбинованом моделу у поподневној смени по следећој сатници:

1.ЧАС 13:30-14:00

2.ЧАС 14:05-14:35

3.ЧАС 14:50-15 :20

4.ЧАС 15:25-15:55

5.ЧАС 16:00-16:30

6.ЧАС 16:35-17:05

7.ЧАС 17:10-17:40