Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

Previous
Next

Пројекти

 

 

У делу помоћи и подршке ученицима ромске националности, 14.4.2022.године педагошки асистент, Верица Зорчић и координатор пројекта, Маја Ранчић, психолог, одржале су радионицу са родитељима у вези избора средње школе. Том приликом пружили смо подршку родитељима у остваривању права на афирмативне мере за ученике ромске националности.

У реализацији акционог плана пројекта „Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу Србије“ пројектни тим школе, педагог Бојана Панчић, педагошки асистент Верица Зорчић и координатор пројекта у школи, психолог Маја Ранчић, одржан је родитељски састанак са родитељима ученика који су учесници у пројекту.

На састанку је указано на значај пројекта за обучавање ученика да користе дигитане ресурсе као подршку учењу, на значај редовног похађања редовне и допунске наставе и значај рада на унапређењу сопствених психо-социјалних капацитета.

 

 

Едукативна радионица ,,Мрежа школа у заштићеним подручјима“ 

Наша школа на фестивалима

MADAD2

eTwinning & Erasmus+

Тв серијал ,,Ти одлучи“

Школе за 21. век (British council)

Ка спречавању дечијих бракова у Републици Србији