Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

Previous
Next

Помоћно особље

     
Саша Танић Вилотије Манчић Дејан Јовановић
домар домар домар
Миљана Јовановић Маја Николић Душанка Христов
помоћни радник помоћни радник/сервирка помоћни радник
Весна Пејчић Наташа Алексов Слободан Севдић
домар помоћни радник помоћни радник
Вишња Ћирковић Весна Џунић Драгана Ранчић
помоћни радник помоћни радник помоћни радник
Дејан Ђорђевић Љубиша Џунић Сузана Голубовић
помочни радник помоћни радник помоћни радник
Слађана Станковић Зоран Манић Тања Мијалковић
(помоћни радник) (помоћни радник) (помоћни радник)
Бранислава Петровић Драгољуб Ранчић Нела Панић
(сервирка) (помоћни радник) (помоћни радник)
   
Надица Денчић    
(помоћни радник)