Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

Previous
Next

Педагошки колегијум

План рада Педагошког колегијума

Педагошки колегијум чине директор школе,  председници стручних већа и координатори  школских тимова.