Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

Previous
Next

Предметна настава

     
Борис Цветков Сања Костић Марина Величковић
(наставник српског језика) (наставник српског језика) (наставник српског језика)
Милош Петровић Драгана Стојановић Марија Бранковић
(наставник српског језика) (наставник српског језика) (наставник српског језика)
Ирена Џонић Божидар Пешић Милица Андоновић
(наставник српског језика) (наставник енглеског језика) (наставник енглеског језика)
Тамара Стојановић Марија Манић Јелена Витас
(наставник енглеског језика) (наставник енглеског језика) (наставник енглеског језика)
Ивана Ђорђевић Миљана Ђорђевић Мелита Стефановић
(наставник енглеског језика) (наставник француског језика) (наставник француског језика)
Негица Панић Владан Димитров Миодраг Крстић
(наставник француског језика) (наставник математике) (наставник математике)
Маја Милијић Иван Рангелов Радмила Јовановић
(наставник математике) (наставник математике) (наставник математике)
Данка Антић Мирослав Ђорђевић Александар Пејчић
(наставник математике) (наставник физике) (наставник физике)
Весна Цветковић Валентина Ненчић Гордана Пејић
(наставник физике) (наставник хемије) (наставник хемије)
Марија Тодоровић Ивана Јовановић Душанка Митић
(наставникгеографије) (наставник географије) (наставник географије)
 
Миљана Јеленковић Далибор Голубовић Моника Маринковић
(наставник географије) (наставник историје) (наставник историје)
Ана Пејчић Бранислав Манић Душан Панајотовић
(наставник историје) (наставник биологије) (наставник биологије)
Ивана Денчић Соња Стефановић Зоран Ћирић
(наставник биологије) (наставник биологије) (наставник технике и технологије)
Зоран Раденковић Драгана Станковић Јована Јонић Ранчић
(наставник технике и технологије) (наставник технике и технологије) (наставник ликовне културе)
Љубомир Николов Милена Ђорђевић Нинослав Костић
(наставник ликовне културе) (наставник ликовне културе) (наставник музичке културе)
Бисенија Тошић Немања Цветковић Весна Васић
(наставник музичке културе) (наставник физичког и здравственог васпитања) (наставник физичког и здравственог васпитања)
Оливера Мадић Миодраг Гогов Марко Манчић
(наставник физичког и здравственог васпитања) (наставник физичког и здравственог васпитања) (наставник физичког и здравственог васпитања)
Нинослав Соколовић Иван Васић Александра Мадић
(наставник информатике и рачунарства) (наставник информатике и рачунарства) (вероучитељ)
   
Бранкица Видојевић    
(вероучитељ)