Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

Previous
Next

Завршни испит

Завршни испит – Стручно упутство са прилозима и обрасцима

Обавештавамо вас да је на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја објављено Стручно упутство за спровођење завршног испита на крају школске 2020/2021. године, као и пратећи прилози и обрасци.

Наведени документи доступни су на следећем линку http://www.mpn.gov.rs/?lng=cir у истакнутом делу (банер) чији је наслов Завршни испит за школску 2020/2021. годину.