Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

Previous
Next

НАГРАДА ЗА УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Угледни час из енглеског језика одржан у октобру, 2016, са ученицима петог разреда (GO GLOBAL- AROUND THE WORLD), награђен је трећом наградом на конкурсу „Дигитални час“ расписаном од стране Министарства трговине, телекомуникација и туризма за наставнике основних школа, чији је циљ подстицање употребе информационих технологија као наставних средстава које су уједно усклађене са циљевима и задацима часа а побољшавају исходе часова као и креативност и мотивацију ученика за рад.

Аутор: Милица Андоновић