Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

Previous
Next

Почело тестирање будућих првака!

Шта се процењује тестирањем у школи?
 
Тестирањем се не испитује нешто што се може научити за два или три дана, нити знања из будућих школских предмета.
Не захтева се познавање слова (читање и писање), као ни рачунање.
Није потребна никаква посебна припрема за ово тестирање.
Драги родитељи, објасните детету да ће то бити разговор и да дете треба буде опуштено, да слободно одговара на питања онако како уме. Није страшно ако нешто не буде знало.
Не оптерећујте дете да учи напамет одговоре на питања из теста (која су вам често погрешно пренета).
Тестирањем се добија општа слике о нивоу психофизичког развоја детета које полази у школу.
Након обављеног испитивања добићете повратну информацију и препоруке за рад са дететом до поласка у школу!
Добро нам дошли!