Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

Previous
Next

Светски дан особа са аутизмом – 2. април

Данас се обележава Светски дан особа са аутизмом.

Захваљујемо се поузданим сарадницима  удружења МНРЛ који данас деле материјале о аутизму са нама.
Удружимо снаге, помогнимо особама са аутизмом и њиховим породицама!
 
 
 
 
Светски дaн oсoбa са аутизмом обележавасе од 2007.године када је Генерална скупштина Уједињених нација усвојила резолуцију да април буде месец подизања свести о аутизму. Широм света спроводе се кампање којима се подиже свест о аутизму и правима особа са аутизмом.
Аутизам Европа спроводи двогодишњу кампању „Могу да учим, могу да радим!“ којом настоји да информише ширу популацију и укаже на проблеме приступа образовању и запошљавању особа из спектра аутизма. Ови проблеми нарочито су дошли до изражаја током трајања пандемије и увођењем нових мера сузбијања вируса. Ове године се поводом обележавања Светског дана особа са аутизмом позивају сви чланови друштва да подрже кампању држећи алат“ како би се указало на различитост могућности особа са аутизмом, а које би друштво могло да негује и развија како би постало инклузивније.
Процењује се да у Европској унији има 5 милиона људи у спектру аутизма. Већина њих сусреће се са дискриминацијом у многим областима живота, предрасудама других људи и социјалном искљученошћу. Кампања „Могу да учим, могу да радим!“ усмерена је на две кључне теме које су неопходне за социјално укључивање особа са аутизмом – приступ образовању и запошљавање. Друга фаза кампање 2021.године дотиче се и тема везаних за вирус Ковид које се тичу образовања на даљину, прилагођавања новом начину живота, изазова које је донела пандемија а тичу се менталног здравља особа са аутизмом током пандемије.
Један од циљева је промовисати приступ квалитетном инклузивном образовању и отклонити препреке са којима се образовни систем суочава, а други је подстицање позитивних иницијатива везаних за запошљавање особа са аутизмом јер се процењује да мање од 10% особа из спектра аутизма има посао и то углавном на слабо плаћеним пословима.
Кључни захтеви овогодишње кампање организације Аутизам Европа односе се на:
  • Потребе за прилагођеном подршком у систему образовања,
  • Приступ целоживотном учењу и стручном оспособљавању,
  • Прилагођавање курикулума и инфраструктуре како би се у потпуности искористиле јаке стране особа са аутизмом,
  • Конкретне мере за спречавање злостављања и насиља над особама из спектра,
  • Прилагођавање закона о запошљавању потребама особа из спектра аутизма,
  • Подизање свести послодаваца о потенцијалима радника из спектра и њиховим вештинама из различитих домена.
Како особе из спектра аутизма представљају једну од највише социјално искључених група потребно је системско решење за остваривање свих права особа са аутизмом. Решење изостаје јер још увек се ни не зна тачан број особа са аутизмом којима је потребна подршка система због непостојања регистра. Зато је и социјална инклузија у пракси тешко остварива. Када великом броју особа са аутизмом додамо и број чланова њихових породица одлазимо до велике цифре људи које аутизам погађа. Породице особа са аутизмом са проблемима се сусрећу још на „почетку“када је у питању рана и адекватна дијагностика. Затим се сусрећу са бројним проблемима током школовања, запошљавања, остваривања права из здравственог система и система социјалне заштите. У мањим срединама велики број услуга није доступан – дневни боравак, лични пратилац детета, предах смештај, становање уз подршку, нема стручњака који би се бавили и децом и породицом или је број терапеутских третмана ограничен на један или два недељно.
Зато ћемо на овај дан још једном позвати доносиоце одлука, заједницу и стручњаке да дају свој допринос поштовању, прихватању и инклузији у њеном правом светлу.