Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

Previous
Next

ТВ серијал „ТИ ОДЛУЧИ“

Покрајински секретаријат за здравство припремио је 32 кратка ТВ формара, 2 ТВ спота и 8 анимираних филмова едукативног садржаја о појединим облицима болести зависности и њиховој превенцији.

Серијал ових ТВ емисија, под називом „Ти одлучи“, доступан је на сајту www.tiodluci.rs

По препоруци Министарста просвете, науке и технолошког развоја, упућујемо ученике и родитеље на поменути сајт, где могу наћи одговоре стручњака и сигурне информације у вези са заштитом и превенцијом