Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

Previous
Next

Форум представа

13.12.2022. године у нашој школи je у оквиру пројекта који се реализује са НВО “Nexus” из Врања, одржана Форум представа “Дај себи прилику да ме упознаш” у извођењу ученика средње Економске школе из Врања. Циљ ове представе је подршка интеграцији деце из мањинских група са акцентом на децу из повратничке популације у васпитно-образовни систем. Присуствовали су ученици 7. разреда.