Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

Previous
Next

Национална и европска ознака квалитета

Међународни пројекат „HEALTHY BODY HEALTHY MIND“ чији је оснивач наша школа добио је НАЦИОНАЛНУ ОЗНАКУ КВАЛИТЕТА. У пројекту су учествовали ученици садашњег петог разреда заједно са својим вршњацима из Турске, Пољске и Грчке где је пројекат такође освојио ознаке квалитета и самим тим стекао услове да буде кандидован за добијање европске ознаке квалитета. Пројекат је представљен на овогодишњој Конференцији просветних радника у Атини као и на Националној ETwinning Конференцији као пример добре праксе.

Пројекат је такође освојио и ЕВРОПСКУ ОЗНАКУ КВАЛИТЕТА: