Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

Previous
Next

Вршњачки тим обележио Дан борбе против расизма и расне дискриминције

Расна и етничка дискриминација свакодневица су превеликог броја људи у свету. Та дискриминација може попримити различите облике: од тога да се некима ускраћују основна начела равноправности до подстицања етничке мржње.

Свако може допринети  сузбијању таквих ставова. Наш вршњачки тим у сарадњи са менторима, педагозима Бојаном Панчић и Мартином Маринковић и психологом Мајом Ранчић, урадио је презентацију на ову тему коју ће представити у својим одељењима, како би се ширила свест о значају превенције расизма и ширењу толеранције.

 

Припремамо се за полазак у 5. разред

Након поласка у 1. разред, полазак у 5. разред најстресније је раздобље током основне школе, како за децу тако и за родитеље.

Када дете полази у 5. разред присутни су различити страхови, несигурност, како код деце, тако и код родитеља и сви су забринути на свој начин.

Како бисмо децу на време припремали за промене које их очекују, психолог Маја Ранчић и педагози Бојана Панчић и Мартина Маринковић одржале су радионице са ученицима 4. разреда.