Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

Previous
Next

Вршњачки тим обележио Дан борбе против расизма и расне дискриминције

Расна и етничка дискриминација свакодневица су превеликог броја људи у свету. Та дискриминација може попримити различите облике: од тога да се некима ускраћују основна начела равноправности до подстицања етничке мржње.

Свако може допринети  сузбијању таквих ставова. Наш вршњачки тим у сарадњи са менторима, педагозима Бојаном Панчић и Мартином Маринковић и психологом Мајом Ранчић, урадио је презентацију на ову тему коју ће представити у својим одељењима, како би се ширила свест о значају превенције расизма и ширењу толеранције.