Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

Previous
Next

Школе за 21. век (British Council)

„ Школе за 21.век“

Циљ овог програма је да подржи развој способности критичког мишљења и вештина решавања проблема и програмирања у току редовних и ваннаставних школских активности.  Од 03-05. 10. 2019.год. одржана је тродневна обука за наставнике у оквири програма Школе за 21. век у ОШ Душан Радовић Пирот.