Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

Previous
Next

MADAD2

Реализација пројекта МАДАД2 мали грант под називом: ОШ „Вук Караџић“ Пирот као центар за едукацију и рехабилитацију деце миграната“

Реализација активности у оквиру МАДАД малог гранта предвиђена је у периоду октобар 2018. године-април 2019. године. Пратиће се и процењивати адаптираност ученика миграната на нову средину, њихово напредовање у усвајању и учењу српског језика, способност сналажења у вршњачкој групи, затим способност сналажења у локалној средини. Циљ свих активности је да се деца најпре упознају са језиком средине у којој ће провести извесно време у циљу растерећивања од стреса и развоја осећаја припадности локалној средини и школи и да се што лакше укључе у заједницу вршњака.

У току септембра организован је родитељски састанак за родитеље миграната. Присуствовали су родитељи ученика, представници школе, као и представници организације ИОМ. Представници школе, као и родитељи ученика истакли су да су њихова деца веома добро прихваћена у школи, задовољни су школом, учитељима, наставницима и схватају значај редовног похађања наставе. Обећали су да ће предузети мере како би утицали да деца редовније похађају наставу. Овом приликом деци су уручени поклони.

Родитељски састанак

Основни проблем са којим се наша школа сусреће је нередовност похађања наставе ученика миграната. Такође, проблем представља и чињеница да се ученици нередовно одазивају позивима школе, као и то да у школи не постоје пратиоци деце који су постојали прошле године преко којих се одвијала комуникација, и са којима смо имали изузетну сарадњу.

Ученик првог разреда М.А. је једини који редовно похађа наставу и укључен је у све ваннаставне активности. Ученик је био укључен у активности поводом прославе Дечије недеље.

У току новембра месеца, прослављен је Дан школе, па су и ученици мигранти узели учешће у спортским и ликовним активностима организованим овим поводом. Ученик првог разреда са својим одељењем је учествовао у такмичењу Полигон спретности.

У децембру 2018. наши наставници и стручни сарадници су похађали обуке планиране у склопу рада са ученицима мигрантима – „Наставак подршке за повећање и унапређење капацитета за управљање мигрантском кризом у РС-МАДАД2“, Основни модул и Напредни модул. На обукама су се наставници упознали са међународним и домаћим законодавним оквиром, процедуром уписа у установе, начинима пружања подршке ученицима, праћењем напредовања ученика, са методама за савладавање стреса и адаптације на нову средину. Упознати су са индивидуализованим приступом у планирању подршке и укључивањем ученика у ваннаставне активности и сл. Све активности са семинара су применљиве и имплементиране у наставне и остале активности у школи.

Обележавање Међународног дана миграната 18.12.2018.

Честитка за Дан миграната

Ученици су упознати са основним одликама земље Иран, са елементима културе и традиције тог народа. Извршено је поређење са културом и традицијом нашег народа, уочаване су сличности и разлике. Код ученика је развијана свест о прихватању различитости. Од наставних материјала је коришћена презентација са пуно сликовитих приказа, цртеж заставе Ирана.

Активност је реализована са ученицима одељења III5,а носилац активности одељенски старешина.
Ученици су такође укључени у ликовну секцију, па су поводом обележавања предстојећих празника и Нове године укључени у израду новогодишњих честитки и украшавања учионица и холова школе.

Новогодишња честитка

У јануару 2019. године у школи су реализовани семинари предвиђени пројектним активностима, „Инклузија у пракси“ и „Стереоптипи и предрасуде – шта и како са њима?“. Семинаре су похађали наставници и учитељи који раде са мигрантима, као и остали запослени.
Ученици једног одељења су организовали хуманитарну акцију и ученицима мигрантима поклонили зимске јакне и поклоне поводом Новогодишњих празника. Такође су представници „Индига“ школи донирали спортску опрему и школски прибор за ученике.

Ученици су учествовали у изради ликовних радова поводом обележавања Дана Светог Саве.