Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

Previous
Next

Помрачење Сунца 25.10.2022. године

Посматрали смо помраћење Сунца – природни феномен који је био видљив на територији Србије 25.10.2022. године од 11:22 до 12:38 часова.