Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

Previous
Next

Дани интеркултуралности

У ОШ ,,Вук Караџић“ у сарадњи са НВО ,,Nеxus“ реализована је акција под називом ,, Дани интеркултуралности.“ Акција је трајала oд новембра 2021. год. до краја марта 2022. год.Учеснице обуке а затим и координатори актовности биле су Слађана Николић, логопед и Мартина Маринковић, педагог

Акција се састоји из три сегмента – ликовног, музичког и спортског. У оквиру сваког од њих организовaне  су едукативно-креативне  радионице намењене проучавању различитих  националности, њихове музике и културе.

Радионице су намењене ученицима млађих разреда. Водиле  су их и осмислиле учитељице  на врло оригиналан  и креативан начин, а када се пусти машти на вољу уживали су сви запослени у школи.

На музичкој радионици формиран је оркестар и хор.  Деца су слушала и учила песмице на српском, ромском и кинеском , свирали су фрулице, играли су у ритму музике и певали у хору, али и уочавали сличности и разлике међу културама.

На ликовној радионици која је такође имала едукативни карактер, ученици су  правили  вишејезичне  четитке и украсе са мотивима националне културе.

На спортскем радионицама формирани  су мултиетнички тимови који су учествовати у различитим спортским активностима и моторичким полигонима.

Најбоље од свега је што су се на овим радионицама деца упознала и дружила. Остварен је циљ, а то је развој  социјалне компетенције код  деце  кроз учешћу у школским активностима. На тај начин додатно је  унапређен интеркултурални дух школе, квалитет наставе као и услови за неговање традиције и културе Рома у школи.