Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

Previous
Next

“ПУТУЈУЋА ЕКО ШКОЛА“

Наша школа је 16.4.2021. године у партнерству са  Удружењем грађана „ПЛАНТ“ учествовала у једнодневној активности под називом “Путујућа еко школа“ у оквиру пројекта CB007.2.32.151: “Еколошко образовање – мост за одрживи развој прекограничног региона“, који суфинансира Европска Унија кроз Интеррег ИПА програм прекограничне сарадње Бугарска  – Србија.
У оквиру “Путујуће еко школе“ едукатори из „Планта“ су организовали гледање еколошких филмова са ученицима, дискусију о филмовима, као и еколошке едукације у учионицама са посебно припремљеним едукативним материјалима прилагођеним узрасту ученика, а након тога су изашли у школско двориште где су играли интерактивне еколошке игре. 
Овом приликом ученици су добили едукативне налепнице, постере и игрице.