Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

Previous
Next

Etwinning школа

Нашој школи је уручено признање „Etwinning school“ као и ознаке квалитета за међународне пројекте „Е-Fun“ и „xChange“ у којима су прошле школске године учествовали ученици IV и VI разреда на часовима енглеског језика. Ове ознаке омогућавају видљивост школе на нивоу Европе, отварају нове могућности за сарадњу, учење и размену наставника и ученика. Ове године у пројектима ће учествовати ученици I и VII разреда. За ученике VII разреда је одобрен пројекат „In the Limelight“ (У фокусу) чији је оснивач наша школа са основном школом из Солуна.