Српских владара 111

18300 Пирот, Србија

010 345 210

секретар/администрација

Previous
Next

Е – дневник

У нашој школи спроводи се пилот пројекат Е-дневник што ће омогућити замену традиционалних дневника електронским. Наставници школе су се крајем августа упознали са предностима и функцијама оваквог вођења дневника што ће омогућити и његову примену. Више информација на: http://www.mpn.gov.rs/pilot-projekat-e-dnevnik/